Financieel en fiscaal advies

Er is altijd enige speelruimte in de wijze waarop u aan uw verplichtingen dient te voldoen. Consistente zal altijd gebruik maken van die speelruimte om voor u op een zo gunstig mogelijke manier die te benutten. Ook op financieel gebied kan Consistente u van dienst zijn door concrete adviezen te geven om uw financiële positie te verbeteren.